Button Text Button Text Button Text Button Text

 

 شرکت اورمان گستر تبریز

     شماره ثبت :30826

   عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذزبایجان شرقی

   دارای مجوز از سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

   عضو انجمن صنفی پیمانکاران فضای سبز شهرستان تبریز

   دارای پروانه  مبارزه باحشرات و جانوران موذی اماکن عمومی و خانگی از وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی 

فعایتهای شرکت:

    مشاوره,احداث,نظارت و نگهداری طرحهای فضای سبز مجتمع های رفاهی,تفریحی و عمرانی

    فروش و اجرای چمن مصنوعی ورزشی و تزئینی

    تولید و فروش وسایل مهد کودک ، تجهیزان پارکی و مبلمان شهری

    سمپاشی علیه حشرات موذی در کلیه اماکن عمومی,خانگی و انباری

ارومان گستر تبریز اورمان گستر تبریز اورمان گستر تبریز سمپاشی سمپاشی حشرات موذی حشرات موزی چمن مصنوعی جمن تزئینی جمن مصنوعی تبریز

جمن مصنوعی آذربایجان شرقی چمن تزئینی اذربایجان شرقی وسایل مهد کودک مهد کودک تجهیزات مهد اسباب بازی میز و صندلی پارکی مهد کودک تبریز وسایل بازی

Copyright 2006 © orman. All rights reserved.